ИЗРАДА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА И ОПРЕМАЊЕ ТПС У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА ТОПЛОТНИХ КАПАЦИТЕТА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ЗОНАМА: ТПС “СУВОБОРСКА 12”. ТПС “УЖИЧКА 31-33” И ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

JП „Топлификација“ je донела одлуку о додели уговора за јавну набавку радова –” Израда прикључних топловода и опремање ТПС у циљу проширења топлотних капацитета на већ изграђеним дистрибутивним зонама: ТПС „Сувоборска 12“; ТПС „Ужичка 31-33“ и ТПС „Моше Пијаде“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.31/2019.
Можете преузети овде  Oдлука о додели уговора

Leave a Reply