СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор  по спроведеној  јавној набавци мале вредности  ЈНМВ 1.2.14/2019 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply