НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БРОЈ 4

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 4 на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС . 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4

Leave a Reply