МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 9/60+11/60 – НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18 -ОДЛУАК О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави набавке радова  –”Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18″ . Набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда ЈНПП 1.3.20/2018.
Можете преузети овде JNPP 1.3.20 2018 ODLUKA O OBUSTAVI

Leave a Reply