МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 -МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка ЈНОП 1.3.21/2018 – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 1/60+ 2/60+ 4/60+10/60 Милоша Обилића 36А.
Можете пруезети овде ODLUKA O OBUSTAVI JNOP 1.3.21 2018

Leave a Reply