ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1.  на добијено питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  мале вредности ЈНМВ 1.2.12/2018 – Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска.  На основу истог,  извршена је 1. измена конкурсне документације и продужен је рок за подношење понуда.

Можете преузети овде 1. POJAŠNJENJE JNMV 1.2.12 20181. IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 1.2.12. 2018JNMV 1.2.12 2018 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

 

Leave a Reply