НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА- 2.ПОЈАШЊЕЊЕ, 1.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ ОС 1.2.11/2017  – Набавка  услуге штампања рачуна и образаца.
На основу добијеног питања измењена је конкурсна документација и у складу са тим померен је рок за подношење понуда.

Можете преузети овде  2.ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА РОКА ЈНMV 1.2.11 2017    1. ИZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV OS 1 2 11 2017               JNМВ 1.2.11 2017 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

Leave a Reply