НАБАВКАУСЛУГА – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о поновном  покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016 – Технички преглед нових објеката ТС

Можете преузети овде  poziv-za-podnosenje-ponude jnmv-1-2-7-2016-ponovljeni-konkursna-dokumentacija

Leave a Reply