Вести

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТС, ПО ПАРТИЈАМА, 1. ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ РЕКОНСКРТУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОРМАНА АУТОМАТИКА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци извођења електро радова на топлификационом систему град Пожаревца и одржавање на објактима топлификационог система, по партијама.
1. Партија – Електро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике. Набавка је спроведена кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016.

Можете преузети овде  1.Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.3.6-1 partija

Интервенција у насељу “Ђура Јакшић”

Данас, у периоду од 9 до 17 часова, санираће се цурење на примарној мрежи у насељу “Ђура Јакшић” на месту прикључења примарног цевовода топлопредајне станице “Вардарска 24”, код улаза стамбене зграде у Вардарској 19.
Без грејања у наведеном периоду ће бити станари у насељу “Ђура Јакшић” и станари у улицама: Вардарска 16 до 26, Книнска 7 и 18, Мачванска 17 и 21 као и Чеде Васовића 16 и 18.

ЈНМВ 2.2.9Н/2016 СЕРВИС ВИЉУШКАРА-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.9Н/2017-Сервис Виљушкара.

Конкурсну документацију можете преузети овде: 2.2.9. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке у отвореном поступку ЈНОП 1.1.18/2017  “НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ”.

Можете преузети овде    Јавни позив, Конкурсна документација, Прилог1, Прилог2

Санација дела цевовода у улици Симе Симића

У току је интервенција на трајној санацији дела цевовода за објекте у ул. Симе Симића бр.3. Тренутно су без грајања објекти у ул. Симе Симића од 1 до 5 и Чеде Васовића од 44 до 48. Очекивани завршетак радова је 14 часова.

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТС – ПО ПАРТИЈАМА -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА 2. И 3. ПАРТИЈУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговоре о набавци електро радова ТС града Пожаревца и одржавање на објектима ТС, по партијама.
– 2. Партија – Електро  радови на изградњи ТПС у 2016/2017. години и  3. Партија Радови на полагању ТК вода.

Можете преузети овде  2.Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.3.6-2 partija 3. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.3.6-3 partija

ИНТЕРВЕНЦИЈА У КОСАНЧИЋЕВОЈ УЛИЦИ

Због интервенције на примарном топловоду у Косанчићевој улици, без грејања ће бити корисници на адресама: Косанчићева парна страна од броја 18 и непарна страна од броја 21 све до Партизанске улице, Топличина улица цела и Ватрогасни дом у Пртизанској улици. Очекивани завршетак интервенције у касним вечерњим сатима. Нормализација грејања током ноћи.

ИНТЕРВЕНЦИЈА У БОСАНСКОЈ УЛИЦИ

Због већег обима посла, планирани радови на санација прикључка за Спортски центар „Пожаревац“ ће бити продужени у односу на планирано време. Без грејања су корисници на адресама: Босанска од 1 до 48, Пролетерска од 2 до 40, Далматинска од 6 до 32, Лоле Рибара од 23 до 75, Васе Пелагића и део улице Ђурђа Бранковића. Очекивани завршетак радова је у касним вечерњим сатима а почетак грекања током ноћи између 3. и 4. фебруара 2017. године.

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА НА ОБЈЕКТИМА ТС, ПО ПАРТИЈАМА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016, набавка радова – Електро радови ТС града Пожаревца и одржавање на објектима ТС – по партијама.
Донета је Одлука о додели уговора за Партију 1. – Електро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике.

Можете преузети овде JNMV 1.3.6 2016 1.PARTIJA

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТС – ПО ПАРТИЈАМА- ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.6/201, набавка радова – Електро радови ТС града Пожаревца и одржавање на објектима ТС – по партијама.
Донета је Одлука о додели уговора за Партију 2. – Електро радови на изградњи ТПС у 2016/2017 години и за Партију 3.  – Радови на полагању ТК вода.

Можете преузети овде  JNMV 1.3.6 2016 2.PARTIJA ODLUKA O DODELI JNMV 1.3.6 2016 3. PARTIJA ODLUKA O DODELI