Вести

Појашњење бр.3 -Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП Топлификација је дала појашњење на питање заинересованог лица за ЈНМВ-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар
Можете преузети овде Појашњење бр.3

Појашњење бр.2-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП Топлификација је дала појашњење на питање заинтирисованог лица за ЈНМВ 1.2.23/2016-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар можете преузети овде:Појашњење бр.2

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016 за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона.
Можете  преузети овде 1-1-24-poziv-oprema-za-pustanje-u-rad-el-pogona jn-mv-1-1-24-2016-konkursna-oprema-za-el-pogon

 

Набавка машинских радова на одржавању ТС града Пожаревца

Обавештење о закљученом уговору
(у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда)
НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца. Редни број јавне набавке је;
134/20
16 ЈНОП ПП од 31. октобра 2016. године. Објава обавештења о потписаном уговору, након спроведеног поступка јавне набавке и донете Одлуке о додели уговора,  сходно Члану 116. у складу са Чланом 112. након спроведеног поступка Члан 36. Став 1. Тачка 1), oбјављује у прилогу:
Обавештење о закљученом уговору

ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1- Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар 1.2.23/2016

ЈП Топлификација Пожареац је дала појашњење на питање заинтересованог лица за предметну ЈН МВ 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар.

можете преузети овде 1-2-23-Појашњење-1

НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА, 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА MS OFFICE -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.9-1/2016, набавка добара – “Набавка рачунарских лиценци и софтвера по партијама – 1.Партија -Набавка Ms office.

Можете преузети овде  odluka-o-dodeli-ms-office-1-1-9-1-2016

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ДОГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ ТПС “АЛФА БАНКА” У ЊЕГОШЕВОЈ УЛИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала Уговор  за изградњу дистрибутивне мреже и доградње топлопредајне станице ТПС “Алфа банка” у Његошевој улици,  по спроведеном отвореном  поступку јавне набавке ЈНОП 1.3.19/2016.
Можете преузети овде alfa-banka-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-1-3-19-2016

ШТАМПАЊЕ РАЧУНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ-НАРУЏБЕНИЦИ 2.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала Уговор – Наруџбеницу 2. – који је склопљен на основу већ потписаног  Оквирног споразума ЈН МВ ОС 1.2.14/2016  са вршиоцем услуга за предметну јавну набавку мале вредности  – “Набавка услуге штампања рачуна за испоручену топлотну енергију”. Можете преузети овде  jn-1-2-14-2-2016-obavestenje-o-zakljucenoj-2-narudzbenici

Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП “Топлификација” Пожаревац донела је: Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности – услуга-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар,кроз поступак јавне набавке мале вредности 1.2.23/2016
Можете преузети овде:poziv-1-1-23-2016-geodeske-usluge-za-potrebe-gradnje-ts-i-unosa-u-katastar 1-2-23-gedetske-usluge-konkursna-dokumentavija

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ ШАХТЕ -ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара – Набавка поклопаца за ревизионе шахте, кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2016. Можете преузети овде 1-1-21-poziv-poklopci-za-rev-sahte 1-1-21-konkursna-poklopci-za-rev-sahte