Вести

НАБАВКА УСЛУГЕ РАДИОГРАФСКЕ КОНТРОЛЕ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА -ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  – “Радиографска контрола заварених спојева”.
Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2017.

Можете ореузети овде  JNMV 1.2.4 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude. pdf JNMV 1.2.4 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) -ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара –” Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.4/2017.

Можете преузети овде  jnop 1.1.4 2017 PozivZaPodnosenjePonude pdf  JNOP 1.1.4 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA CEVI

НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА-I-ПАРТИЈА-ПОСЛОВНИ РУЧАК

ЈП Топкификација Пожаревац је донела Одлука о покретању Јавне Набавке Услуга 1.2.7-I/2017-Набавка угоститељских услуга I-Партија-Пословни ручак.

можете преузети овде:КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 1; POZIV 1.2.7-I-2017-Ugostiteljske usluge-пословни ручак

НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА II-ПАРТИЈА-ПРОСЛАВА СЛАВЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању Јавне набавке Услуга ЈНМВ 1.2.7-II/2017 Набавка угоститељских услуга-II Партија -Прослава славе .

Можете погледати овде:POZIV 1.2.7-II-2017 slava-Ugostiteljske usluge;КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2017-Партија 2.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА – НАРУЏБЕНИЦЕ БР.3

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор-Наруџбеницу бр.3 за набавку Предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система конзумног подручја Пожаревца. Уговор је потписан на основу спроведеног отвореног поступка и потписаног оквирног споразума ЈН ОП ОС.

Можете преузети овде JN 1.1.15-3 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електричне енергије. Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке број ЈНОП 1.1.18/2017

Можете преузети овде  JN OP 1.1.18 2017 ODLUKA O DODELI

Санација прикључка у улици Војске Југославије

Због санације прикључка у улици Војске Југославије 39, у периоду од 9.30 до 13 часова, без грејања ће бити корисници на адресама у улици Пинирски трг од броја 9 до 11, Војске Југославије од броја 37 до 43 и ОШ “Свети Сава”.

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА – ПОЗИВ И КОНУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија”.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.30/2017.

 

Можете преузети овде   1.3.30 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude 1 3 30 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС” – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању  јавне набавке услуга – “Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС”.
Набавка се спроводи кроз отворени поступак ЈНОП 1.2.17/2017.

Можете преузети овде   JAVNI POZIV 1.2.17 2017   JNOP 1 2 17 2017 GEODETSKE PODLOGE KONKURSNA

СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ-ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОМЕРАЊУ РОКА

Ј.П ТОПЛИФИКАЦИЈА је извршила измену конкурсне документације и обавештење о померању рока отварања за ЈНМВ 1.2.3/2107 “Сервис Аутоматике и Опреме”

Можете погледати овде:1.2.3-2017ispravljen SERVIS AUTOMATIKE i OPREME; 1.2.3 jnmv 2017, POMERANJE ROKA