НАБАВКА РАДОВА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је изменила конкурсну документацију за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.16/2016 – Набавка радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.

Можете преузети овде jnop-1-3-16-2016-obavestenje-o-izmeni-konkursne-dokumentacije jnop-1-3-16-2016-izmenjena-konkursna-dokumentacija

 

НАБАВКА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ – ПОЗИВ

ЈП Топлификација позива заинтересоване да дају своје понуде за набавку 1.2.26 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ. Овде можете преузети Позив и Конкурсна док.

ОД НОВЕ СЕЗОНЕ ЦЕНА ФИКСНОГ ДЕЛА МАЊА ЗА 6%

На предлог ЈП Топлификација а по одлуци Већа града Пожаревца од 1. октобра 2016. године  ЈП Топлификација примењиваће нови ценовник. По новом ценовнику умањене су цене фиксног дела тарифног обрачуна за 6%, тако да ће током наредне сезоне фиксни део за купце који користе стамбени простор бити 25.46 дин/м2, односно 162.92 дин/kW. За купце који користе пословни простор цена фиксног дела је 31.83 дин/м2, односно 203.65 дин/kW. Цене које се обрачунавају за варијабилни део, односно потрошену енергију, Настави са читањем “ОД НОВЕ СЕЗОНЕ ЦЕНА ФИКСНОГ ДЕЛА МАЊА ЗА 6%”

ОД ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ 2015/16 НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од наредне грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“-Пожаревац ће услугу грејања обрачунавати према утрошку. Овај начин обрачуна ће бити примењен код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге. За купце који су и до сада плаћали по утрошку се не мења ништа.

Осим ове промене уводи се и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне Настави са читањем “ОД ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ 2015/16 НАПЛАТА ПО УТРОШКУ”