НАБАВКА РАДОВА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је изменила конкурсну документацију за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.16/2016 – Набавка радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.

Можете преузети овде jnop-1-3-16-2016-obavestenje-o-izmeni-konkursne-dokumentacije jnop-1-3-16-2016-izmenjena-konkursna-dokumentacija

 

ОД НОВЕ СЕЗОНЕ ЦЕНА ФИКСНОГ ДЕЛА МАЊА ЗА 6%

На предлог ЈП Топлификација а по одлуци Већа града Пожаревца од 1. октобра 2016. године  ЈП Топлификација примењиваће нови ценовник. По новом ценовнику умањене су цене фиксног дела тарифног обрачуна за 6%, тако да ће током наредне сезоне фиксни део за купце који користе стамбени простор бити 25.46 дин/м2, односно 162.92 дин/kW. За купце који користе пословни простор цена фиксног дела је 31.83 дин/м2, односно 203.65 дин/kW. Цене које се обрачунавају за варијабилни део, односно потрошену енергију, Read more

ОД ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ 2015/16 НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од наредне грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“-Пожаревац ће услугу грејања обрачунавати према утрошку. Овај начин обрачуна ће бити примењен код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге. За купце који су и до сада плаћали по утрошку се не мења ништа.

Осим ове промене уводи се и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне Read more