ОД ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ 2015/16 НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од наредне грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“-Пожаревац ће услугу грејања обрачунавати према утрошку. Овај начин обрачуна ће бити примењен код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге. За купце који су и до сада плаћали по утрошку се не мења ништа.

Осим ове промене уводи се и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне

могу преузети уговорену топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.

Овај процес промене начина обрачуна траје већ неколико година у топланама у Србији. Искуства показују да се вредност услуге грејања због оваквог начина обрачуна углавном променила. За објекте који имају добру термичку изолацију рачуни су били мањи а за све остале већи јер троше више топлотне енергије.

Leave a Reply