Н 009-I-/2021 Набавка течних гасова 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник,Обавештење о покретању

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-009-I-2021 , 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник уредила Обавештење о покретању набавке, 

који можете преузети овде:Н 009-I-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

Leave a Reply