НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ – ПО ПАРТИЈАМА – ПОЗИВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.8/2020 набавка рачунарске и сродне опреме – по партијама. Набавка је подељена у две партије: Партија 1.  – Набавка рачунара и сродне опреме и  Партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и опреме.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда 1. партија, Конкурсна документација – 1. партија, Позивза подношење понуда 2. партија, Конкурсна документација 2. партија

Leave a Reply