ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси и баждарење калориметара, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси  баждарење калориметара уредила Измену конкурсне документације коју можете преузети овде:JНМВ 1.2.15- 2020 Измењена Kонкурсна документација

Leave a Reply