ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси баждарење калориметара, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси и баждарење калориметара, уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.15-2020 Позив за подношење понуда, JНМВ 1.2.15- 2020 Kонкурсна документација

Leave a Reply