НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА НАБАВКУ СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈИ ЋИРИКОВАЦ 2. ФАЗА

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 2  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система на локацији Ћириковац 2. фаза.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2

Leave a Reply