УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСИВАЊУ 1. ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 1  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку услуга ЈНМВ ОС 1.2.23/2020  –“Услуга штампања рачуна и образаца”
Можете преузети овде Обавештење о закљученом 1. појединачном уговору

 

 

Leave a Reply