НАБАВКА И ДОГРАДЊА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –”Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.11/2020.
Можете преузети овде  Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Leave a Reply