ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбељења објеката. Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког о безбеђења објеката уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.7-2020 Oдлука о додели уговора

Leave a Reply