ЈН ОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елелмената за потребе одржавања топлификационог система, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог сиситемауредила Пози и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:JНОП 1.1.27 2020 Позив за достављање понуда . pdf,1.1.27 2020 Konkursna dok Nabavka celicnih cevi

Leave a Reply