ЕЛЕКТРО РАДОВИ СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТПС – Партија 1- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова „Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање -1. Партија. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.3.3/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додлеи уговора.

Оставите одговор