НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку добара „Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме“. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.17/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели.

Оставите одговор