ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката уредила Појашњење бр.1, који можете преузеети овде:JНМВ 1.2.7- 2020, 1. ПОЈАШЊЕЊE

Оставите одговор