ЈНМВ 1.1.9/2020 Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др.Софтвера, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2020 Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др. софтвера уредила Конкурсну документацију и Позив који можете преузети овде:ЈНМВ 1. 1. 9-2020 Kонкурсна документација,ЈНМВ 1.1.9 2020-Позив за подношење понуда

Leave a Reply