ЈНМВ 1.1.7-I/2020 Набавка канцеларијког потрошног материјала, 1. Партија-Канцеларијски материјал

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2020Набавка канцеларијког потрошног материјала, 1. Партија-Канцеларијски материјал, уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-I-2020 Одлука о додели уговора

Leave a Reply