„ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39“ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  радова 
”Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовић 39″. Наручилац је сходно томе дао  1. Појашњење и извршио 1. измену конкурсне документације.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2020.

Можете преузети овде 1. Појашњење, 1. Измењена конкурсна документација.

Leave a Reply