ЈНМВ 2.1.6Н/2020 Набавка Биротехничке и друге опреме, Позив и Конурсна документације

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ  2.1.6Н/2020 Набавка Биротехничке и друге опреме уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.6. Н 2020-Kонкурсна документација

Leave a Reply