ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22- 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  радова  “Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС Моравска 22″. Наручилац је сходно томе дао  2. Појашњење.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2020.
Можете преузети овде Појашњење 2.

 

Leave a Reply