ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  радова  ” Изградња топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб“. Наручилац је сходно томе дао  1. Појашњење.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.8/2020.
Можете преузети овде 1. Појашњење

Leave a Reply