ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.47Н/2019 Урдила Позив и Конкурсну документацију, коју можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.47- Н-2020 Конкурсна документација

Оставите одговор