ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, Позив и Конкурсна документација