ЈНМВ 1.2.24/2020 Услуге проценитеља имовине, Измењена конкурсна документација,Појашњење бр.1.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.24/2020 Услуге проценитеља имовине уредила Измењену конкурсну документацију и уредили одговор на Питање бр.1, коју можете преузети овде:JНМВ 1.2.24- 2020- 1. Појашњење,ЈНМВ 1.2.24-2020 Измењена конкурсна документацијА

Leave a Reply