РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за јавну набавку радова  –” „Радови на монтажи примарног дела ТПС „ТРИАНГЛ“ са повезивањем на постојеће примарне и секундарне инсталације”. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.33/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

Leave a Reply