ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике, Обавештење о закљученом уговору