Обавештење о померању рока за достављање понуда ЈМНМ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200

Дана 28. новембра 2019. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 3.12.2019. године, Позив за достављање понуда број 8698/3  и Конкурснe документацијe са објављеним изменама  за набавку услуга број: ЈНМВ 1216/2019 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200
Измењен Рок за достављање понуда:              16. децембар 2019. године до 9 сати.
Измењен рок за Јавно отварање понуда:       16. децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу обавештење.
Прилог:Obavestenje i Poziv sa imenama roka za dostavljanje ponuda Termovizijsko snimanje

Leave a Reply