ЈНМВ 1.1.22/2019-2 НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.22/2019-2 – Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply