НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за јавну набавку добара   – Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.22/2019-2.
Можете преузети овде Одлука о додели уговора.

Leave a Reply