ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за  –” Хитне интервенције – машински и грађевински радови. Набавка је спроводена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.1/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply