ЈНМВ 2.2.42-II/Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштити лица имовине и пословања-Поновљени поступак, Конкурсна документација.

Leave a Reply