ЈНМВ 2.2.42-II/Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштити лица имовине и пословања-Поновљени поступак, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.24-II/Н/2019-Израда акта  о процени ризика и заштите лица имовине и пословања-Поновљени поступак израдило Конкурсну документацију коју:

Можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.42-2 Н 2019  Конкурсна документација -Поновљени поступак)

Leave a Reply