ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS OFFICE, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка Пословног софтвера MS OFFICE, израдила Позив за достављање понуда и  Конкурсну документацију који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019-Позив за подношење понуда ,ЈНМВ 1. 1. 9-2019 Kонкурсна документација.

Leave a Reply