ЈН ОП 1.3.16/2019-2 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној мрежи и ТПС, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.16/2019-2 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној мрежи и ТПС донела Одлуку о додели уговора коју,

можете преузети овде:ЈН ОП 1.3.16-2019-2 Одлука о додели уговора

Leave a Reply