НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за набавку добара – “Набавка поклопаца за ревизионе коморе”.  Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.15/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply