ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња ТПС “Моравска 22”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.22/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда Kонкурсна документација

Leave a Reply