СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

JП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додлеи уговора за јавну набавку мале вредности  ЈНМВ 1.2.14/2019 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply