НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.16/2019.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply