НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара –„Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС“. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.17/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply