НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.16/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply