СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ОТВАРАЊА ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је извршила измену конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2019 – Систематски лекарски преглед запослених,  на основу које је извршено продужење рока за пристизање  и отварања понуда.
Можете преузети овде Обавештење о продужењу рока  1.Измењена конкурсна документација

Leave a Reply