Обавештење о закљученом Уговору ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Дана 18. марта 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1114/2019 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: ТДМ доо, Београд, Јурија Гагарина 164 б, ПИБ:100431841, МБ: 06310184, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о закљученом Уговору

Leave a Reply